---------------------ERŐSZAKNÉLKÜLISÉG

AZ ERÕSZAK-NÉLKÜLISÉG
 
Az erőszak kerülése az ember lelki teljesítményének legmagasabb foka. Ezt nevezzük egyetemes Szeretetnek, amely túllép az embertársak iránt érzett szereteten, mert magába fogad minden élőlényt és élettelen dolgot. Ez az emberi lét egyetemes síkja. Itt képes az ember megtapasztalni a minden teremtménnyel való alapvető Egységét. Ez az Egység abból a felismerésből fakad, hogy az ember felelősséggel tartozik az univerzum minden megnyilvánulásáért és alkotóeleméért. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy minden élőlényre kiterjesztjük szeretetünket.
 
Az erőszak kerülése a többi ember iránt barátságot; harmóniát és megértést jelent; a növény és állatvilággal kapcsolatban azt jelenti, hogy ne ártsunk, vagyis - ahol csak lehetséges - kerüljünk el minden olyan cselekedetet, ami az élővilág ártalmára van; a természettel kapcsolatban az erőszak kerülése azt jelenti, hogy tartsuk szem előtt a természeti törvényeket és a természet egyensúlyát.
 
 

Szakértőink várják Önöket !